Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική


Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) και το Ε.ΚΕ.Φ.Ε «Δημόκριτος», συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική. Τη διοίκηση του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΜΣΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΪΟΥ

Εκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
29 ΔΕΥΤΕΡΑ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ